డైరెక్టరీ

ఎ.పి.ఐ.ఐ.సి

హోదా మొబైల్ నం
మేనేజర్ (ఎ యం)9989050286
డిప్యూటీ జోనల్ మేనేజర్ (ఇ)9951609469
జోనల్ మేనేజర్9948098209

డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్

హోదా మొబైల్ నం
ఎస్ ఈ పీఆర్8333908202
మున్సిపల్ కమీషనర్, జమ్మలమడుగు9849901670
జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి9849904112
మున్సిపల్ కమిషనర్, బద్వేల్9959555838
ఎస్ ఈ ఆర్ & బి9440818031
మునిసిపల్ కమీషనర్ ఎర్రగుంట్ల9000103129
మునిసిపల్ కమీషనర్ బద్వేల్9959555838
జాయింట్ కలేక్టర్ ii9849904111
డి పి ఆర్ ఓ ఏడి ఐ & పి ఆర్9121215309
ఈ డి మైనారిటీ ఫైనాన్సు కార్పొరేషన్9849901140

రెవిన్యూ శాఖ

హోదా మొబైల్ నం
జిల్లా రెవిన్యూ అధికారి